środa, 23 listopada 2016

Mashriqu’l-Adhkár - Domy Modlitwy

Witajcie,

Dzisiejszy post będzie poświęcony fascynującemu tematowi zarówno pod względem duchowym, jak i architektonicznym, a mianowicie instytucji zwanej z języka arabskiego „Mashriqu’l-Adhkar” [wymowa: maszrikul-azkar], co można przetłumaczyć po polsku jako „Miejsce Świtania Wspominania Boga”. Instytucja ta została utworzona nakazem samego Baha’u’llaha. Jest to kluczowe pojęcie życia wspólnoty bahaickiej, dające konkretne wyrażenie jedności pomiędzy poświęceniem się modlitwie a służbą ludzkości. 


Dom Modlitwy w New Delhi, Indie, zwany także Świątynią Lotosu

Baha’u’llah pisze:

„Budujcie domy modlitwy na wskroś wszystkich lądów w imię Tego, Kto jest Panem wszystkich religii... Następnie, z promiennością i radością, sławcie tam chwałę swego Pana, Najmiłosierniejszego.”

Po lewej - Abdul-Baha; w środku u góry – widok z Domu Modlitwy w Chile na Santiago; w prawym górnym rogu – wewnątrz Domu Modlitwy w Niemczech; na dole – Dom Modlitwy w Indiach.

Bahaici w miejscowościach na całym świecie sieją dzisiaj ziarna, z których ostatecznie wyrosną takie właśnie instytucje Mashriqu’l-Adhkárs. Ten proces zaczyna się od prostych wysiłków, aby otwierać zarówno osobiste, jak i zbiorowe miejsca na modlitwę. Akty służby stają się wówczas zintegrowane w rozwijający się wzorzec działań, a następnie bardziej długotrwałe wysiłki, aby natchnąć pewne apekty życia wspólnoty duchem modlitewnego oddania, stają się możliwe. 

Dom Modlitwy w Apia, Samoa

Ostatczne ustanowienie fizycznego budynku oznacza kolejny ważny etap w wypełnieniu wizji Baha’u’llaha co do Domów Modlitwy. 

Wewnątrz Domu Moditwy w Chicago, Stany Zjednoczone
Fizyczna konstrukcja budynku Mashriqu’l-Adhkár składa się z głownego budynku – Domu Modlitwy – razem z kilkoma podlegającymi mu strukturami. Podczas gdy Mashriqu’l-Adhkár tworzy centralny punkt modlitwy i uwielbienia na danym terenie geograficznym, jego celem nie jest tylko i wyłącznie dostarczenie miejsca na modlitwę. ‘Abdu’l-Bahá wyjaśnił, że poprzez dostarczanie edukacji, opieki medycznej i innych usług, jego przeznaczeniem jest również wspieranie społecznego i ekonomicznego rozwoju wspólnoty oraz zapewnianie schronienia, wsparcia i pomocy potrzebującym. W związku z tym, ‘Abdu’l-Bahá przewidywał, że filie pomocnicze – takie jak szpital, szkoła, uniwersytet, przychodnia z apteką oraz dom noclegowy – będą stopniowo dodawane do Domu Modlitwy. 

Dom Modlitwy w Sydney, Australia

Nawiązując do Mashriqu’l-Adhkár budowanego w tym czasie niedaleko od Chicago w Stanach Zjednoczonych, Shoghi Effendi napisał:

„... jakkolwiek inspirujące by nie było pojęcie bahaickiej modlitwy i uwielbienia, której możemy być świadkami w głownym budynku tej wzniosłej Świątyni, nie może ono być uważane za jedyny, nawet nie za niezbędny, czynnik w roli, którą ma grać Mashriqu’l-Adhkár, zgodnie z projektem Bahá’u’lláha, w organicznym życiu wspólnoty bahaickiej. Oderwany od społecznego, humanitarnego, edukacyjnego i naukowego dążenia krążącego wokół budynków podlegających Mashriqu’l-Adhkár, bahaickie modlitwy, jakkolwiek wzniosłe w swoich założeniach, jakkolwiek żarliwe w swoim zapale, nigdy nie miałyby nadziei, aby osiągnąć coś wychodzące poza niewielkiei często przejściowe rezultaty powstałe w wyniku kontemplacji ascetyków lub wyznawanie wiary przez biernego czciciela. Nie zapewnia to długotrwałego zadowolenia czy korzyści samemu modlącemu się, a jeszcze mniej ogółowi ludzkości, dopóki nie zostanie to przełożone i przelane w tę dokładnie dynamikę i bezinteresowną służbę sprawie ludzkości, co jest najwyższym przywilejem owych budynków podlegających Mashriqu’l-Adhkár, aby to ułatwiać i wspierać.”

Dom Modlitwy w Chicago, Stany Zjednoczone

Teraz, kiedy już przedstawiłam Wam instytucję Mashriqu’l-Adhkár, czym jest i jakie jest jej zadanie, oraz co na temat jej przeznaczenia napisali założyciel Wiary Baha’i Baha’u’llah, oraz jego prawnuk i Strażnik Wiary, Shoghi Effendi, chciałabym Was zaprosić na fascunującą podróż dookoła świata w osiem niesamowitych miejsc, na których wzniosły się owe Mashriqu’l-Adhkárs, czyli Domy Modlitwy, na ośmiu kontynentach.Są to tak zwane kontynentalne Domy Modlitwy, a ostatni z nich, otwarty dokładnie w tym roku, znajduje się w Ameryce Południowej na obrzeżach stolicy Chile, Santiago. 

Nowo powstały Dom Modlitwy w Santiago, Chile
Dlatego też już teraz zapraszam na kolejny artykuł, w którym opowiem Wam o pierwszym Domu Modlitwy, który powstał w Turkmenistanie, i który już... nie istnieje. Resztę tę fascynującej historii opowiem Wam następnym razem, więc koniecznie śledźcie nowe posty na blogu za kilka dni.

Pierwszy Dom Modlitwy w Turkmenistanie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.