poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Nie odłam ani sekta, lecz niezależna religia

    W przeszłości niektórzy badacze nazywali wiarę bahai „sektą” lub „odłamem” islamu, ponieważ jej założyciel i wcześni wyznawcy wyłonili się ze społeczności muzułmańskiej.

     Współcześni religioznawcy uznają, że taki wniosek byłby tożsamy z określeniem chrześcijaństwa „sektą” judaizmu lub nazwanie buddyzmu „denominacją” hinduizmu.
      Wprawdzie Chrystus rzeczywiście urodził się Żydem i podobnie Budda urodził się w systemie społecznym definiowanym jako hinduizm, Ich religijne nauczanie daleko wykroczyło poza zwykłą reinterpretację systemów religijnych, z których wyszli.
     W ten sam sposób Bahá'u'lláh położył całkowicie nowe duchowe podstawy. Jego pisma są niezależne, a Jego dzieło wykracza poza dokonania religijnego reformatora. Oto, co  napisał historyk Arnold Toynbe w 1959 roku:

     „Wiara bahai jest niezależną religią na równi z islamem, chrześcijaństwem i innymi uznanymi religiami świata. Wiara bahai nie jest odłamem jakiejś innej religii; jest osobnym wyznaniem i ma ten sam status jak inne uznane religie.”

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.