poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Nie odłam ani sekta, lecz niezależna religia

    W przeszłości niektórzy badacze nazywali wiarę bahai „sektą” lub „odłamem” islamu, ponieważ jej założyciel i wcześni wyznawcy wyłonili się ze społeczności muzułmańskiej.

     Współcześni religioznawcy uznają, że taki wniosek byłby tożsamy z określeniem chrześcijaństwa „sektą” judaizmu lub nazwanie buddyzmu „denominacją” hinduizmu.
      Wprawdzie Chrystus rzeczywiście urodził się Żydem i podobnie Budda urodził się w systemie społecznym definiowanym jako hinduizm, Ich religijne nauczanie daleko wykroczyło poza zwykłą reinterpretację systemów religijnych, z których wyszli.
     W ten sam sposób Bahá'u'lláh położył całkowicie nowe duchowe podstawy. Jego pisma są niezależne, a Jego dzieło wykracza poza dokonania religijnego reformatora. Oto, co  napisał historyk Arnold Toynbe w 1959 roku:

     „Wiara bahai jest niezależną religią na równi z islamem, chrześcijaństwem i innymi uznanymi religiami świata. Wiara bahai nie jest odłamem jakiejś innej religii; jest osobnym wyznaniem i ma ten sam status jak inne uznane religie.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz