poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Jak rozprzestrzeniona jest wiara bahai


      Bahá'u'lláh wyjaśnia, że prozelityzm jest nieodpowiednią praktyką w czasach, które sprzyjają duchowej dojrzałości. Każda osoba jest odpowiedzialna za poszukiwanie prawdy dla siebie, a bahaici mogą najlepiej przyczynić się do tego procesu powszechnie udostępniając informacje i stwarzając osobom zainteresowanym możliwości badania Przesłania Bahá'u'lláha .
      Trzy formy działania, które okazały się szczególnie skuteczne, są wspólne bahaickim społecznościom na świecie. Bahaickie zajęcia dla dzieci, które są otwarte dla wszystkich, koncentrują się na rozwoju moralnym w kontekście nauk bahaickich o jedności ludzkości i jedności religii świata. Spotkania modlitewne mają na celu dać uczestnikom, bez względu na to, jaką religię wyznają, możliwość odkrycia własnej wewnętrznej natury i rozpoczęcia praktykowania zdolności duchowych ukrytych w ludzkiej duszy. Kółka studiujących, to małe zebrania poświęcone rozważaniu i badaniu pism Bahá'u'lláha. Poza innymi dobrodziejstwami wszystkie trzy formy działania wyrażają bahaicki pogląd, że tradycyjny podział między „wierzących” i „niewierzących” jest brakiem zrozumienia Boskiego celu i przeszkodą dla ludzkiego postępu. To, czy osoba poszukująca zostanie czy nie zostanie bahaitą jest sprawą indywidualnego sumienia i decyzją, którą inni powinni uszanować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz