poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Jak rozprzestrzeniona jest wiara bahai


      Bahá'u'lláh wyjaśnia, że prozelityzm jest nieodpowiednią praktyką w czasach, które sprzyjają duchowej dojrzałości. Każda osoba jest odpowiedzialna za poszukiwanie prawdy dla siebie, a bahaici mogą najlepiej przyczynić się do tego procesu powszechnie udostępniając informacje i stwarzając osobom zainteresowanym możliwości badania Przesłania Bahá'u'lláha .
      Trzy formy działania, które okazały się szczególnie skuteczne, są wspólne bahaickim społecznościom na świecie. Bahaickie zajęcia dla dzieci, które są otwarte dla wszystkich, koncentrują się na rozwoju moralnym w kontekście nauk bahaickich o jedności ludzkości i jedności religii świata. Spotkania modlitewne mają na celu dać uczestnikom, bez względu na to, jaką religię wyznają, możliwość odkrycia własnej wewnętrznej natury i rozpoczęcia praktykowania zdolności duchowych ukrytych w ludzkiej duszy. Kółka studiujących, to małe zebrania poświęcone rozważaniu i badaniu pism Bahá'u'lláha. Poza innymi dobrodziejstwami wszystkie trzy formy działania wyrażają bahaicki pogląd, że tradycyjny podział między „wierzących” i „niewierzących” jest brakiem zrozumienia Boskiego celu i przeszkodą dla ludzkiego postępu. To, czy osoba poszukująca zostanie czy nie zostanie bahaitą jest sprawą indywidualnego sumienia i decyzją, którą inni powinni uszanować.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.