poniedziałek, 1 stycznia 2018

Czy bahaici świętują Nowy Rok?

Witajcie,

Jak zapewne pamiętacie z ostatnich dwóch postów, 
rozmawialiśmy o tym, czy bahaici obchodzą Święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj, w pierwszym dniu gregoriańskiego roku 2018, chciałabym przybliżyć Wam temat bezpośrednio związany z Nowym Rokiem, a mianowicie temat kalendarza bahaickiego. 


Być może niektórzy z Was już wiedzą, że w wierze baha’i, podobnie jak i w wielu innych wyznaniach, wyznawcy przestrzegają innego kalendarza, niż gregoriański. W 2014 roku wspólnota bahaicka otrzymała od Powszechnego Domu Sprawiedliwości, swego najwyższego duchowego i administracyjnego autorytetu, historyczny i ekscytujący list, w którym Powszechny Dom Sprawiedliwości ogłosił przyjęcie tak zwanego Kalendarza Badi na całym świecie. 

Czy Kalendarz Badi a kalendarz bahaicki to to samo?

Jak najbardziej! Era bahaicka rozpoczęła się od Deklaracji Baba. Bab opisał nowy kalendarz, aby zaznaczyć upływ czasu, oraz aby ustanowić wzór życia wspólnoty. Nazwał go Kalendarzem Badi. Słowo „Badi” oznacza „stworzyć na nowo”, jak również znaczy „zdumiewający” i „unikalny” w języku arabskim. Baha’u’llah, w późniejszych latach, zatwierdził i wyjaśnił szczegółowo Kalendarz Badi.

Jaka jest historia Kalendarza Badi?

Szczegóły Kalendarza Badi były najpierw przedstawione w perskiej księdze „Bayan”. Baha’u’llah potwierdził jego ważność w Najświętszej Księdze „Kitab-i-Aqdas”, wyjaśnił, że ostatnim miesiącem roku jest miesiąc postu i że post kończy się uroczystością, która inauguruje nowy rok. Określił On również, że Kalendarz ten ma się rozpocząć i być liczony – jeśli chodzi o liczenie lat – od Deklaracji Baba, czyli od roku 1844. 


Jak wygląda ów Kalendarz?


Kalendarz Badi jest kalendarzem słonecznym i jak wiele innych kalendarzy, składa się z dni, miesięcy i lat.

Dni

Podobnie jak w kalendarzu gregoriańskim, tydzień w Kalendarzu Badi również ma 7 dni. Są to:

· Jalal (Chwa
ła) — ten dzień odpowiada gregoriańskiej sobocie

· Jamal (Piękno) – niedziela

· Kamal (Doskonałość) – poniedziałek

· Fidal (
Łaska) – wtorek

· Idal (Sprawiedliwość) – środa

· Istijlal (
Dostojność) – czwartek

· Istiqlal (
Niezależność) – piątek


Miesiące

Rok podzielony jest na 19 miesięcy po 19 dni w każdym miesiącu, oraz kilku tak zwanych Dni Międzykalendarzowych (Ayyam-i-Ha), które trwają 4 lub 5 dni. Dni te występują przed ostatnim miesiącem w roku, czyli przed miesiącem postu. Miesiące roku przedstawiają się następująco:

· Baha (
Wspaniałość)

· Jalal (
Chwała)

· Jamal (Piękno)

· Azamat (
Wielkość)

· Nur (Światło)

· Rahmat (Miłosierdzie)

· Kalimat (Słowa)

· Kamal (Doskonałość)

· Asma (Imiona)

· Izzat (Potęga)

· Mashiyyat (Wola)

· Ilm (Wiedza)

· Qudrat (Potega)

· Qawl (Mowa)

· Masa’il (Pytania)

· Sharaf (Cześć)

· Sultan (Panowanie)

· Mulk (W
ładza)

· Ala (Wznios
łość), miesiąc Postu. 

Lata

Każdy okres czasu o długości 19 lat nazywany jest „Vahid”, a 19 Vahidów nazywane jest „Kull-i-Shay”. Każdy rok w Vahidzie również ma swoją nazwę. Nazwy te to: Alif, Ba, Ab, Dal, Bab, Waw, Abad, Jad, Baha, Hubb, Bahdaj, Jawab, Ahad, Wahhab, Widad, Badi, Bahi, Abha oraz Wahid (lub Vahid).

Dni Święte


W kalendarzu bahaickim mamy dziewięć (9) Dni Świętych. Są to:

- Naw Ruz – Bahaicki Nowy Rok (obchodzony 20 lub 21 marca)

- Festiwal Ridvan

- Deklaracja Baba

- Odejście Baha’u’llaha

- Męczeństwo Baba

- Dzień Przymierza

- Odejście Abdu’l-Bahy.

Te Dni Święte są nieruchome i nie zmieniają one swej daty w kalendarzu bahaickim.

Inaczej jest natomiast z ruchomymi Dniami Świętymi, które zmieniają się według wędrówki księżyca. Te Dni Święte to Narodziny Baba oraz Narodziny Baha’u’llaha, które również znane są jako „Bliźniacze Dni Święte”.

Jak więc widzimy z powyższych informacji, bahaici na całym świecie nie biorą udziału w zabawach sylwestrowych oraz nie świętują Nowego Roku 1 stycznia, ale w specjalnie wyznaczonym czasie przesilenia wiosennego, które w niektórych latach przypada na 20 marca, a w innych na 21 marca. W tym roku kalendarzowym 2018, bahaicki Naw Ruz – z perskiego Nowy Dzień – przypada na 21 marca i to wtedy wspólnota bahaitów na całym świecie będzie obchodziła rozpoczęcie Nowego Roku.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.