piątek, 22 grudnia 2017

Czy bahaici obchodzą Święta Bożego Narodzenia?

Bahaitom często zadaje się pytanie, czy obchodzą oni Święta Bożego Narodzenia. Odpowiedź na to pytanie nie jest prostym „tak” lub „nie”, więc ten post spróbuje przybliżyć Wam dlaczego. 


W oparciu o zrozumienie Świąt Bożego Narodzenia jako obchod
ów urodzin Chrystusa, ten dzień jest również ważny dla bahaitów, którzy wierzą, że Chrystus był Objawicielem Bożym. Jakkolwiek, bahaici nie obchodzą Świąt Bożego Narodzenia w swoich wspólnotach jako jednego z bahaickich Dni Świętych. 

Podczas gdy zasada progresywnego objawienia oznacza, że bahaici wierzą w boskie pochodzenie wszystkich światowych religii (a co za tym idzie, w znaczenie każdego z ich Dni Świętych), Wiara Baha’i jest niezależną, oddzielną religią ze swoimi własnymi Dniami Świętymi. Bahaici – podczas gdy wierzą w boskie pochodzenie wszystkich światowych religii – postępują zgodnie z naukami Baha’u’llaha, który według naszych przekonań jest najnowszym w linii Objawicieli zesłanych przez Boga, i który przyniósł nam prawa, które są skierowane dla potrzeb ludzkości w dzisiejszych czasach.

Pomimo powyższego, bahaici mogą swobodnie uczestniczyć w obchodach świętowanych przez ich przyjaciół i rodzinę, którzy należą do innych religii. Czasami trudno wyjaśnić bahaickie podejście do Świąt Bożego Narodzenia ze względu na to, iż tak bardzo zmienił się wizerunek tego, co one obecnie znaczą w większości zachodniego społeczeństwa. Niestety, prawdziwe znaczenie tych Świąt jest bardzo często zupełnie zagubione wśród wykwintnych ozdób choinkowych, motywów z Mikołajem i elfami oraz niekończących się promocji świątecznych w sklepach. Święta stają się bardzo zmaterializowane z każdym mijającym rokiem.

Jakkolwiek, tak samo jak Chrześcijanie świętuja narodziny i życie Jezusa, bahaici również mogą zastanowić 
się nad znaczeniem tego szczególnego dnia. Bahaickie Święte Pisma mówią o życiu i pozycji Jezusa w przepiękny sposób. Baha’u’llah mówi:

Wiedz, że kiedy Syn Człowieczy oddał swój ostatni oddech Bogu, całe stworzenie zapłakało rzewnymi łzami. Jakkolwiek, poprzez swoje poświęcenie, zupełnie nowy charakter został tchnięty we wszystkie stworzone rzeczy. Dowody tego, poświadczone przez wszystkie ludy ziemi, są teraz tobie objawione. Najgłębsza wiedza, którą wypowiadają mędrcowie, najbardziej wyczerpujące nauki, jakie jakikolwiek umysł kiedylolwiek odkrył, sztuka, którą najzdolniejsze ręce wytworzyły, wpływ wywarty przez najpotężniejszych władców, są niczym innym jak tylko przejawem ożywiającej mocy uwolnionej przez Jego [Chrystusa] niedoścignionego, wszystko przenikającego, olśniewającego Ducha.

Dajemy świadectwo, że kiedy przyszedł On na ten świat, rzucił światło wspaniałości swej Chwały na całe stworzenie. Dzięki niemu trędowaty otrząsnął się z trądu przewrotności i ciemnoty. Dzięki Niemu, nieczyści i samowolni zostali uzdrowieni. Dzięki Jego mocy, pochodzącej od Wszechmocnego Boga, oczy niewidomego zostały otworzone, a dusza grzesznika uświęcona... Dajemy świadectwo, że przez moc Słowa Bożego, każdy trędowaty został oczyszczony, każda choroba została wyleczona, każda ludzka ułomność została wygnana. On jest tym, który oczyścił świat. Błogosławiony jest ten kto, z twarzą rozpromienioną światłem, zwrócił się do Niego. 


Te słowa Baha’u’llaha przypominają nam prawdziwe znaczenie życia Jezusa. Opowieść o Bożym Narodzeniu jest ekscytującą opowieścią w historii religii świata. Narodziny Jezusa oznaczały wypełnienie się żydowskich przepowiedni o nowym Objawicielu Bożym. Naznaczyły one również początek bardzo szczególnego dzieciństwa, które stało się wybitne z powodu wrodzonej mądrości, którą wszycy Objawiciele posiadają, nawet jako dzieci. Zwiastowały one życie kolejnego Objawiciela Bożego, który miał przejść przez wielkie męki i cierpienia, aby przybliżyć ludzkość do Boga. Życie i duszpasterstwo Jezusa przeistoczyło życie jednostek – zarówno za Jego życia jak i przez późniejsze stulecia – jak również ludzkości jako całości. Jego miłość i poświęcenie tchnęło w świat nowego ducha. Zaprawdę, błogosławieni są Ci, którzy rozpoznają ten niezmierny dar Jego Boskich Nauk.

W Wierze Baha’i chodzi przede wszystkim o budowanie jedności, tak więc bahaici nie chcą odcinać się od nikogo, kto nie jest bahaitą. Większość ludzi w tym kraju obchodzi Święta Bożego Narodzenia i bahaici mogą dołączyć do tych obchodów. Tak więc bahaici nie świętują Bożego Narodzenia pośród siebie, ale z radością mogą świętować Boże Narodzenie z chrześcijanami. Na przykład, w bahaickiej rodzinie, gdzie rodzice i dzieci są bahaitami, nie kupują oni sobie zazwyczaj prezentów bożonarodzeniowych. Ale jeśli dziadkowie, ciocie, wujki i kuzyni nie są bahaitami, bahaicka rodzina może przyjąć podarunki jak r
ównież obdarować swą rodzinę i świętować razem z nimi. 


W szkole, bahaickie dzieci mogą bez przeszkód dołaczyć do jasełek i śpiewać kolędy. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ponieważ bahaici czczą Chrystusa jako Objawiciela Bożego. W rzeczywistości, bahaici wierzą, że Baha’u’llah jest powtórnym Przyjściem Chrystusa.

W ten sam sposób, bahaici nie widzą przeszkód, aby dołączyć do uroczystych obchodów swoich przyjaciół, którzy mogą być hindusami, buddystami czy muzułmaninami. Bahaici szanują każde wyznanie.

Jeśli chodzi o obdarowywanie się prezentami i uczynki hojności i szczodrości, bahaici mają na to rówież swój specjalny czas. Odbywa się to podczas festiwalu zwanego Ayyam-i-Ha, który przypada na koniec lutego i początek marca. Jest to związane z bahaickim kalendarzem, który różni się od gregoriańskiego.

Ale o bahaickim kalendarzu, festiwalu Ayyam-i-Ha oraz bahaickim Nowym Roku zwanym Naw Ruz dowiecie się w następnym poście.

A tymczasem – wesołych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim moim Chrześcijańskim przyjaciołom!


Źródła:
http://bahaiblog.net/site/2011/12/what-christmas-means-to-bahais-2/
https://bahai-library.com/warwick_christmas

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.