poniedziałek, 5 grudnia 2011

SERDECZNIE ZAPRASZAMY / YOU ARE INVITED!

 Czwartek, 08.12.2011, godz. 17.00, Spacer po Górze Karmel

Czwartek, 08.12.2011, godz. 17.00
Spacer po Górze Karmel
 
Zapraszamy na multimedialny spacer po Górze Karmel w Hajfie, na zboczach której znajduje się Światowe Centrum Wiary Baha'i, tarasy z ogrodami wybrane niedawno przez Izraelczyków na pierwsze miejsce w konkursie "Siedem cudów Izraela", złota kopuła Świątyni oraz budynki administracyjne. Góra Karmel gości także co pięć lat Międzynarodowy Zjazd Bahaitów, podczas którego odbywają się wybory najwyższej instytucji Powszechnego Domu Sprawiedliwości - poznaj unikalny proces wyborów. Z jej zbocza widać także zatokę Hajfy, a po przeciwległej jej stronie starożytne miasto Akka oraz ogrody w Bahji - miejsca 9-cio dniowej pielgrzymki dla bahaitow z całego świata w tym członków naszej krakowskiej wspólnoty.
 
W języku polskim z tłumaczeniem, wstęp wolny.
 
 

Thursday, 08.12.2011, 17:00, A Walk Around Mount Carmel

Thursday, 08.12.2011, 17:00
A Walk Around Mount Carmel
 
We invite you to join us on a multimedia tour of the Baha'i World Centre on the slopes of Mount Carmel in Haifa. The virtual tour and presentation will show you the golden domed Temple and the administration buildings, then take you through the terraces and gardens of the Centre, which recently received first place in the "Seven Wonders of Israel" competition. Every five years, Mount Carmel is the site of the International Baha'i Congress during which elections for the Universal House of Justice, the faith's supreme governing institution, are held. The presentation will describe the unique process of these elections. Looking from the slopes of Mount Carmel, one can see the Bay of Haifa in one direction and, in the other, the ancient city of Acre and the gardens in Bahji. These places are all major sites visited by Bahais from around the world, including members of the community in KrakÓw, during a major nine-day pilgrimage.

In Polish with English translation, free admission.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz