czwartek, 12 sierpnia 2010

Wypowiedź Jerzego Buzka w sprawie skazania przywódców bahaickich w Iranie

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek jest głęboko zatroskany i zaniepokojony relacjami dotyczącymi skazania siedmiu bahaickich przywódców religijnych w Iranie. Według najnowszych doniesień sąd irański skazał ich na karę 20 lat pozbawienia wolności.

„Jestem poważnie zaniepokojony tymi doniesieniami. Wyroki skazujące dla wyznawców bahaizmu są szokującym sygnałem i ogromnym rozczarowaniem dla wszystkich, którzy mieli nadzieję na poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie.

Wyrażamy poważne wątpliwości co do uczciwości i przejrzystości procesu sądowego i wyrażamy z tego powodu głębokie ubolewanie. W związku z tym wzywam właściwe organy, aby umożliwiły przeprowadzenie uczciwej i otwartej procedury odwoławczej. Iran zobowiązał się do przestrzegania międzynarodowych norm, które obejmują, podkreślam, również poszanowanie i ochronę wolności wyznania.”

Parlament Europejski i przewodniczący Jerzy Buzek będą uważnie śledzić rozwój sytuacji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.