poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Elementy wspólnoty światowej

Zgodnie z tym, co Bahá'u'lláh przepowiedział ponad sto lat temu, nowy porządek świata musi opierać się na następujących elementach, jeśli ma zostać ustanowiony stały światowy pokój:

  • uznane i bezpieczne granice dla wszystkich narodów,
  • wolność przemieszczania się i myśli dla wszystkich ludzi,
  • powszechne rozbrojenie,
  • ustanowienie światowej federacji narodów,
  • ustanowienie światowego trybunału orzekającego w dysputach międzynarodowych,
  • utworzenie międzynarodowych sił militarnych zdolnych wprowadzić pokój przez przestrzeganie zasad zbiorowego bezpieczeństwa,
  • zobowiązanie się do ochrony kulturowej różnorodności. 

„Gdyby którykolwiek król wystąpił zbrojnie przeciwko innemu, wszyscy powinni zjednoczyć się, aby powstać i mu przeszkodzić. Jeśli tego się dokona, narody świata nie będą już potrzebowały zbrojeń, jedynie w celu utrzymania bezpieczeństwa  zewnętrznego i utrzymania porządku wewnętrznego. To zapewni pokój i ład każdego ludu, rządu i narodu.”
Bahá'u'lláh      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz