poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Elementy wspólnoty światowej

Zgodnie z tym, co Bahá'u'lláh przepowiedział ponad sto lat temu, nowy porządek świata musi opierać się na następujących elementach, jeśli ma zostać ustanowiony stały światowy pokój:

  • uznane i bezpieczne granice dla wszystkich narodów,
  • wolność przemieszczania się i myśli dla wszystkich ludzi,
  • powszechne rozbrojenie,
  • ustanowienie światowej federacji narodów,
  • ustanowienie światowego trybunału orzekającego w dysputach międzynarodowych,
  • utworzenie międzynarodowych sił militarnych zdolnych wprowadzić pokój przez przestrzeganie zasad zbiorowego bezpieczeństwa,
  • zobowiązanie się do ochrony kulturowej różnorodności. 

„Gdyby którykolwiek król wystąpił zbrojnie przeciwko innemu, wszyscy powinni zjednoczyć się, aby powstać i mu przeszkodzić. Jeśli tego się dokona, narody świata nie będą już potrzebowały zbrojeń, jedynie w celu utrzymania bezpieczeństwa  zewnętrznego i utrzymania porządku wewnętrznego. To zapewni pokój i ład każdego ludu, rządu i narodu.”
Bahá'u'lláh      

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.