poniedziałek, 11 maja 2009

Druga najbardziej rozpowszechniona religia świata

Bahaici założyli znaczące wspólnoty w liczniejszych krajach i terytoriach niż jakakolwiek niezależna religia poza chrześcijaństwem. Po raz pierwszy podkreśliła ten fakt World Christian Encyclopedia (Światowa Encyklopedia Chrześcijańska) w 1982 roku, która oparła się na pracy ok. 500 naukowców, demografów i statystyków, którzy przeprowadzili pierwsze pełne badania wyznawców religijnych na całym świecie.

     Według Britannica Book of the Year (Rocznik Britannica) na rok 2003 wiara bahai została ustanowiona w 218 suwerennych krajach I terytoriach zależnych. Chrześcijańskie wspólnoty istnieją we wszystkich 238 krajach i terytoriach zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz