poniedziałek, 11 maja 2009

Druga najbardziej rozpowszechniona religia świata

Bahaici założyli znaczące wspólnoty w liczniejszych krajach i terytoriach niż jakakolwiek niezależna religia poza chrześcijaństwem. Po raz pierwszy podkreśliła ten fakt World Christian Encyclopedia (Światowa Encyklopedia Chrześcijańska) w 1982 roku, która oparła się na pracy ok. 500 naukowców, demografów i statystyków, którzy przeprowadzili pierwsze pełne badania wyznawców religijnych na całym świecie.

     Według Britannica Book of the Year (Rocznik Britannica) na rok 2003 wiara bahai została ustanowiona w 218 suwerennych krajach I terytoriach zależnych. Chrześcijańskie wspólnoty istnieją we wszystkich 238 krajach i terytoriach zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.