poniedziałek, 11 czerwca 2012

Państwa Bliskiego Wschodu wobec bahaizmu

31-ego maja 2012 na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja naukowa dotycząca zjawiska herezji w różnych tradycjach w przeszłości i dziaj pt. "Rozdroża kultury. Czy herezje są twórcze?". Organizatorem wydarzenia była Katedra Porównawczych Studiów cywilizacji UJ. Prelegentki panie dr Marta Teperska i mgr Paulina Niechciał wystąpiły z ciekawą analizą prawnego statusu bahaitów w krajach arabskich pt. "Państwa Bliskiego Wschodu wobec bahaizmu". W pracy mówiły, że:

"Bahaizm, uważany za najmłodszą religię monoteistyczną świata, zaczął kształtować się w XIX-wiecznej Persji, wyłaniając się z szyickiego islamu. Wtedy to Sejjed Ali Mohammad z Szirazu ogłosił, że jest bramą (Bab) do Boga i tym samym zapoczątkował nowy ruch religijno-społeczny - babizm. Intensywnie rozwijający się kult Baba w konserwatywnej Persji został uznany za herezję, rozpoczęły się prześladowania wyznawców nowej religii, a jej twórca, po licznych torturach, został publicznie stracony. Wielu babistów musiało uciekać z kraju, najczęściej emigrowali do Bagdadu, gdzie ich ruch rozpadł się na dwa odłamy. Jeden z uczniów Baba, Mirza Hosejn Ali Nuri, znany jako Baha’ollah (Blask Boga), oświadczył, że jest zapowiedzianym przez Baba kolejnym prorokiem. Został założycielem liberalnego, większościowego odłamu babizmu, bahaizmu. Babizm i jego odłamy, podobnie jak w Persji, tak i w Imperium Osmańskim zostały uznane za herezję.
Obecnie bahaici zamieszkują ponad 200 państw na całym świecie. Religia ta liczy około 5 milionów wyznawców, pochodzących z ponad 2 tysięcy różnych grup etnicznych. Ich sytuacja w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowana. W wielu państwach muzułmańskich wciąż mają miejsce ich prześladowania, represje, postrzega się ich jako szpiegów amerykańskich lub izraelskich. W referacie zostanie szerzej omówiona sytuacja wspólnot bahaickich zamieszkujących trzy bliskowschodnie kraje - współczesny Iran, Egipt i Izrael. Nacisk zostanie położony na kwestie prawne dotyczące funkcjonowania tych społeczności na wymienionych obszarach oraz regulacje religijne warunkujące ich status społeczny."
(za: http://www.psc.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/ABSTRAKTY_f956a232277a9414a14cd5ffc04b71e5.pdf)

Warto przypomnieć opinię znanego badacza Arnolda J. Toynbee'ego, który podkreślał, że wiara baha'i nie jest herezją, lecz niezależnym objawieniem: "wiara baha'í jest religią niezależną w równym stopniu jak chrześcijaństwo, islam i wszystkie inne wielkie religie. Nie jest to sekta innej religii, lecz religia właśnie o takim samym statucie jak wszystkie inne religie oficjalne" (A.Toynbee, Christianity among the Religions of the World, New York, 1957).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.