sobota, 23 czerwca 2012

O Lidii Zamenhof w Olsztynie


W Olsztynie w dniach 5-10 lipca odbędzie się sympozjum poświęcone Lidii Zamenhof organizowane przez olsztyńskich bahaitów. Polska wspólnota bahaicka zaprezentuje prelekcję na temat Lidii Zamenhof - pierwszej polskiej bahaitki, córki twórcy języka esperanto. Wykład na temat wiary baha`i zaprezentuje bahaitka-esperantystka z Holandii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz