środa, 22 lipca 2009

Małżeństwo i życie rodzinne

Bahaici rozumieją, że rodzina jest podstawową jednostką społeczną. Jeśli ten najważniejszy element budowli nie jest zdrowy i zjednoczony, samo społeczeństwo nie może być zdrowe i zjednoczone. Monogamiczne małżeństwo mężczyzny i kobiety istnieje jako podstawa życia rodzinnego.

Bahá'u'lláh powiedział, że małżeństwo jest „twierdzą dobrobytu i zbawienia.” Pisma bahickie stwierdzają takżę, że małżonkowie powinni dokładać starań, aby stali się „kochającymi się parami i towarzyszami we wzajemnej jedności teraz i w wieczności....”

Bahaici traktują przygotowanie do związku jako zasadniczy element zapewniający szczęśliwe małżeństwo. Proces przygotowań zawiera wymaganie rodzicielskiego poparcia dla wyboru przyszłego partnera. Nie znaczy to, że małżeństwa bahaickie są aranżowane. Zainteresowani proponują małżeństwo wybranym przez siebie osobom. Kiedy już dokonali wyboru, rodzice mają prawo i obowiązek starannie rozważyć czy mogą dać swoją zgodę i w ten sposób pokierować decyzją swojego dziecka w jednej z najważniejszych spraw w życiu.

Bahaici wierzą, że ten wymóg pomaga utrzymać harmonię w małżeństwie i w całej rodzinie. Podobnie, jak poprzedni Boży Posłańcy, Bahá'u'lláh nauczał swoich wyznawców szacunku do rodziców. Uzyskanie rodzicielskiej zgody na małżeństwo potwierdza znaczenie więzów między dzieckiem a rodzicami. Pomaga ono również stworzyć więzi między rodzicami wspierające młode małżeństwo.

Prosta przysięga i ceremonia

Kiedy już rodzice wyrazili swoją zgodę, małżeństwo zostaje zawarte w najprostszej ceremonii. W obecności dwóch świadków uznanych przez Lokalne Zgromadzenie Duchowe, bahaicką miejscową radę administracyjną, para recytuje następujący werset: „Zaprawdę, wszyscy będziemy posłuszni woli Boga.” Dla bahaitów to proste zobowiązanie do życica zgodnie z wolą Boga implikuje wszystkie zobowiązania związane z małżeństwem, włącznie z obietnicą miłości, szacunku i opieki, dzielenia się i służenia sobie nawzajem i wzajemnej troski o siebie bez względu na materialne zdrowie czy bogactwo.

Poza tymi prostymi wymogami bahaici mogą dowolnie zaprojektować swoją uroczystość zawarcia małżeństwa. W zależności od osobistych gustów, możliwości rodziny i tradycji kulturowych ceremonie bahaickie bywają od skromnych po wystawne, wzbogacane muzyką, tańcami, strojami, poczęstunkiem i uroczystościami.

Przysięga małżeńska uważana jest w wierze bahai za świętą. Oczekuje się, że partnerzy będą sobie nawzajem absolutnie wierni.

Jednakże nacisk wiary na równość kobiet i mężczyzn i jej promowanie konsultacji jako narzędzia rozwiązywania problemów znaczą, że role męża i żony w małżeństwie bahaickim nie są tradycyjne. Kobiety mają swobodę robienia kariery, która je interesuje, od mężczyzn oczekuje się, że będą dzielić obowiązki związane z prowadzeniem domu i wychowywania dzieci.

Nauki bahaickie zachęcają również do tak zwanych „małżeństw między różnymi rasami”, co podkreśla zasadniczą jedność ludzkiej rasy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.