środa, 15 kwietnia 2009

Kalendarz i Ważne Daty

 • 1 Bahá – Wspaniałość - 21 marca – 8 kwietnia
 • Święto Naw-Rúz – bahaicki Nowy Rok 21 marca
 • 2 Jalál – Chwała  – 9 kwietnia – 27 kwietnia
 • 3 Jamál – Piękno, 28 kwietnia - 16 maja
 • w miesiącach Jalál i Jamál od 21 kwietnia do 2 maja przypada Festiwal Ridvan z deklaracją Bahá'u'lláha
 • 4 ‘Azamát – Wielkość – 17 maja – 4 czerwca
 • Rocznica deklaracji Bába, 23 maja
 • Rocznica śmierci Bahá'u'lláha, 29 maja
 • 5 Núr –Światło - 5 czerwca – 23 czerwca
 • 6 Rahmat – Miłosierdzie – 24 czerwca – 12 lipca
 • Rocznica męczeństwa Bába, 9 lipca
 • 7 Kalimát – Słowa – 13 lipca – 31 lipca
 • 8 Kamál – Doskonałość – 1 sierpnia – 19 sierpnia
 • 9 Asmá’ – Imiona – 20 sierpnia – 7 września
 • 10 ‘Izzat – Moc – 8 września – 26 września
 • 11 Mashiyyat – Wola – 27 września – 15 października
 • 12 ‘Ilm – Wiedza – 16 października – 3 listopada
 • Rocznica urodziny Bába, 20 października
 • 13 Qudrat – Potęga – 4 listopada – 22 listopada
 • Rocznica urodzin Bahá'u'lláha, 12 listopada
 • 14 Qawl – Mowa – 23 listopada – 11 grudnia
 • Dzień Przymierza, 26 listopada
 • Rocznica śmierci `Abdu’l-Bahy, 28 listopada
 • 15 Masá’il  – Pytania – 12 grudnia – 30 grudnia
 • 16 Sharaf – Cześć – 31 grudnia – 18 stycznia
 • 17 Sultán – Panowanie – 19 stycznia – 6 lutego
 • 18 Mulk – Władza – 7 lutego – 25 lutego
 • Ayyam-i-Há czyli dni międzykalendarzowe – 26 lutego – 1 marca
 • 19 ‘Alá – Wzniosłość – 2 marca – 20 marca
 • Post, 2 marca – 20 marca

2 komentarze: