czwartek, 25 listopada 2010

niedziela, 10 października 2010

piątek, 10 września 2010

OBJAWIENIE” KSIĘGI PEWNOŚCI”

W całym szeregu pism Bah'u'llaha "Księga Pewności" jest najważniejsza, z wyjątkiem Kitab-i-Aqdas.
Została objawiona w Bagdadzie, dwa lata przed Deklaracją, w hołdzie h.m.s.Muhammadowi, wujowi Baba ze strony matki, który mimo wielkiego szacunku dla zalet siostrzeńca, nie nawrócił się aż do czasu, gdy w Bagdadzie spotkał Baha,u,llaha i nie otrzymał „Księgi Pewności” jako odpowiedzi na swoje pytania.
Na prośbę Baha,u,llaha m.Aqa Jan opisał okoliczności, które towarzyszyły objawieniu „Księgi Pewności”.
Opowiedział, że pewnego dnia przyszedł do Baha,u,llaha h.s.Javad-i- Karbila z informacją, że dwaj wujowie Baba po odwiedzeniu sanktuariów w Karbali i Najafie są teraz w Bagdadzie i wybierają się do domu.
Baha,u,llah był absolutnie przekonany, że h.s.Javad nie będzie miał ochoty rozmawiać z Nim o Wierze i zapewnił go, że nie będzie go przekonywał do Sprawy. Poprosił go, by przyprowadził obu braci.
Następnego dnia h.s.Javad przyszedł wraz z h.m.s.Muhammadem, najmłodszy z braci nie zjawił się. Podbudowany i przytłoczony wypowiedziami Baha,u,llaha wujek Baba siedział w Jego obecności. W końcu poprosił Go, by objaśnił mu Posłannictwo Baba, upierając się, że z jego punktu widzenia niektóre tradycje islamu, dotyczące obiecanego Qa’ima nie spełniły się w jego siostrzeńcu. Z tym punktem Baha,u,llah zgodził się bez wahania. Polecił mu, by udał się do domu i po głębokim zastanowieniu sporządził listę pytań oraz wszystkich tradycji, które budziły w nim wątpliwości, i żeby ją przyniósł.
Następnym razem h.m.s.Muhammad przyniósł tą listę. W ciągu dwu dni i dwu nocy  „Księga Pewności”, obszerny list ( ponad dwieście stron), odpowiadający na wszystkie pytania, została objawiona przez Baha,u.llaha.
H.m.s.Muhammad był tak poruszony spotkaniem z Baha,u,llahem, że niezwłocznie napisał do syna h.m.Muhammada-Taqi list:
„ Stanąłem przed Czcigodnym Baha,u,llahem ( niech pokój będzie z Nim) i żałuję, że Ty nie miałeś takiej możliwości. Traktował mnie z najwyższą uprzejmością i serdecznością i zaproponował, bym został na noc. To absolutna prawda, że pozbawienie Jego obecności to największa strata. Oby mój Bóg dał mi ten przywilej, bym mógł stale przebywać w Jego obecności”.
„Księga Pewności” rozwiała wszystkie wątpliwości h.m.s.Muhammada, które żywił w swoim sercu. Po przeczytaniu „Księgi Pewności” przekonał się i zrozumiał, jak była rola Baba. Kilka lat później pisząc zadeklarował swoją wiarę w autentyczność Posłannictwa Baba i Baha,u,llaha i stał się wyznawcą tych bliźniaczych Manifestacji Boga.
Przez wiele lat oryginalny egzemplarz „Księgi Pewności” pozostawał w rodzinie h.m.s.Muhammada aż w 1948 r jego prawnuczka Fatimih-Kanum-i-Afnan pokazała go Shoghi Effendi, Strażnikowi Wiary. Otrzymał go kilka lat później i złożył w Budynku Międzynarodowego Archiwum Wiary Bahai na Górze Karmel w Hajfie.
Z literackiego punktu widzenia „Księga Pewności” powinna być uważana za najwyższe osiągnięcie literatury perskiej.

czwartek, 12 sierpnia 2010

Wypowiedź Jerzego Buzka w sprawie skazania przywódców bahaickich w Iranie

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek jest głęboko zatroskany i zaniepokojony relacjami dotyczącymi skazania siedmiu bahaickich przywódców religijnych w Iranie. Według najnowszych doniesień sąd irański skazał ich na karę 20 lat pozbawienia wolności.

„Jestem poważnie zaniepokojony tymi doniesieniami. Wyroki skazujące dla wyznawców bahaizmu są szokującym sygnałem i ogromnym rozczarowaniem dla wszystkich, którzy mieli nadzieję na poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie.

Wyrażamy poważne wątpliwości co do uczciwości i przejrzystości procesu sądowego i wyrażamy z tego powodu głębokie ubolewanie. W związku z tym wzywam właściwe organy, aby umożliwiły przeprowadzenie uczciwej i otwartej procedury odwoławczej. Iran zobowiązał się do przestrzegania międzynarodowych norm, które obejmują, podkreślam, również poszanowanie i ochronę wolności wyznania.”

Parlament Europejski i przewodniczący Jerzy Buzek będą uważnie śledzić rozwój sytuacji.

poniedziałek, 3 maja 2010

środa, 28 kwietnia 2010

Lokalne Zgromadzenie Duchowe w Krakowie

Ridvan 167 bahaici rozpoczęli wyborem nowych członków instytucji. 20.04.2010 wybrano Lokalne Zgromadzenie Duchowe w Krakowie, które spotkało się niemal w pełnym składzie 3 dni później.

Bahaicka majówka!

Muzyczna prezentacja wiary baha'i odbędzie się dn. 1. maja 2010 o 18:00 przy ul. Kijanki 10b.
Nazajutrz 2. maja 2010 w podkrakowskiej Zelczynie przygotowujemy wielkie grillowanie i koncert! Zainteresowanych prosimy o kontakt: 720 165 969.
Zapraszamy serdecznie!

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Symbole bahaickie


Prosta, dziewięcioramienna gwiazda jest powszechnie używana przez bahaitów jako symbol ich wiary. Liczba dziewięć ma znaczenie w Objawieniu bahaickim. Dziewięć lat po deklaracji Bába w Shírázie, Bahá'u'lláh w lochu w Ţihránie dowiedział się o Swojej misji. Dziewięć, jako najwyższa z jednocyfrowych liczb symbolizuje całkowitość. Ponieważ wiara bahai twierdzi, że jest spełnieniem oczekiwań wszystkich poprzednich religii, ten symbol, kiedy jest używany np. na dziewięciobocznych bahaickich domach modlitwy, wyraża spełnienie i całkowitość. Szczególnie lubiane przez bahaitów są kaligraficzne formy słowa Bahá (po arabsku „Chwała”), znanego jako Największe Imię, co się odnosi do Bahá'u'lláha. 

Elementy wspólnoty światowej

Zgodnie z tym, co Bahá'u'lláh przepowiedział ponad sto lat temu, nowy porządek świata musi opierać się na następujących elementach, jeśli ma zostać ustanowiony stały światowy pokój:

  • uznane i bezpieczne granice dla wszystkich narodów,
  • wolność przemieszczania się i myśli dla wszystkich ludzi,
  • powszechne rozbrojenie,
  • ustanowienie światowej federacji narodów,
  • ustanowienie światowego trybunału orzekającego w dysputach międzynarodowych,
  • utworzenie międzynarodowych sił militarnych zdolnych wprowadzić pokój przez przestrzeganie zasad zbiorowego bezpieczeństwa,
  • zobowiązanie się do ochrony kulturowej różnorodności. 

„Gdyby którykolwiek król wystąpił zbrojnie przeciwko innemu, wszyscy powinni zjednoczyć się, aby powstać i mu przeszkodzić. Jeśli tego się dokona, narody świata nie będą już potrzebowały zbrojeń, jedynie w celu utrzymania bezpieczeństwa  zewnętrznego i utrzymania porządku wewnętrznego. To zapewni pokój i ład każdego ludu, rządu i narodu.”
Bahá'u'lláh      
Tarasy na zboczach Góry Karmel zostały ukończone w 2001 roku. Rozciągając się na długości niemal kilometra w górę wzgórza, które uważane jest za święte w judaizmie i chrześcijaństwie jak również w wierze bahai, otaczają Świątynię Bába, drugie co do świętości miejsce dla bahaitów. Dla publiczności otwarto dziewiętnaście tarasów wśród rozległych ogrodów z bogatą roślinnością z całego regionu, które zaczynają znajdować uznanie wśród architektów krajobrazu.

niedziela, 25 kwietnia 2010

Zjazd Narodowy - Warszawa

24-25 kwietnia 19 delegatów z całej Polski (3 delegatów z Krakowa) wybierało narodową instytucję (9 osób), która przez kolejny rok będzie przewodniczyła wspólnocie polskiej.

czwartek, 22 kwietnia 2010

'Abdu'l-Bahá jako Bohater Pokoju

Wiara Baha'i w Polsce jest partnerem przy organizacji konferencji naukowej "Bohaterowie Pokoju", która odbędzie się 6. maja 2010 (czwartek) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Referat zostanie wygłoszony przez dr Marzenę Parzych. Wykład będzie dotyczył życia i działalności 'Abdu`l-Bahy, syna Baha'u'llaha, niedoścignionego przykładu wcielenia w czyn nauk bahaickich.

Konferencja miała zostać otwarta słowem Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka, rektora UKSW, tragicznie zmarłego w Smoleńsku. Wydarzenie rozpocznie Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Udział w konferencji jest otwarty dla wszystkich. Wykłady będą wygłaszane w językach polskim i angielskim. Organizatorzy przewidują obiad dla wszystkich uczestników (kuchnia turecka). 

Serdecznie zapraszamy!!!

poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Pierwsza w języku polskim biografia Lidii Zamenhof


Dla tych, którzy lubią biografie: historia rodziny Zamenhofów, zarówno Ludwika jak i Lidii; ciekawostki z ich życia rodzinnego; historia dorastania młodej dziewczyny, która z nieśmiałej przeradza się w odważną kobietę, która w wieku 28 lat sama podróżuje w latach 20-tych XXw. po Europie i propaguje zarówno język jak i idee swojego ojca, a później zasady wiary bahá`i.
“Lidia” to książka dla tych, którzy lubią historię: szczegółowo i wiernie oddane tło historyczne końca XIXw. - zaboru rosyjskiego - szczególnie Białegostoku i Warszawy; 20-lecia międzywojennego oraz czasów okupacji - w tym getta warszawskiego.
Dla tych których interesują religie: Lidia pochodziła ze zlaicyzowanej rodziny żydowskiej, jaki to miało wpływ na jej życie w dzieciństwie, jak była traktowana przez rówieśników i w jaki sposób przyjęła nową religię: wiarę bahá`i; w jaki sposób wiara bahá`i była kontynuacją tego, w co wierzył jej ojciec - Ludwik - i tym samym ona: Bóg jest jeden a ludzkość jest jedną wielką rodziną.
Dla tych którzy lubią poczytać o kwestiach filozoficznych: śmiałe wypowiedzi Lidii na temat Boga, celu życia, sensu istnienia, roli kobiet w osiągnięciu pokoju.
Dla tych, którzy lubią ciekawostki: jak wyglądały obiady rodzinne w domu Zamenhofów; co mieszkankę Europy zadziwiało w Stanach Zjednoczonych, i jak zmieniła się Polska po jej powrocie zza oceanu.
Dla interesujących się językami: historia powstania esperanto, podstawowe zasady tego języka, historia jego rozwoju w Polsce i na świecie.
Zamówieniansa@bahai.org.pl

Nie odłam ani sekta, lecz niezależna religia

    W przeszłości niektórzy badacze nazywali wiarę bahai „sektą” lub „odłamem” islamu, ponieważ jej założyciel i wcześni wyznawcy wyłonili się ze społeczności muzułmańskiej.

     Współcześni religioznawcy uznają, że taki wniosek byłby tożsamy z określeniem chrześcijaństwa „sektą” judaizmu lub nazwanie buddyzmu „denominacją” hinduizmu.
      Wprawdzie Chrystus rzeczywiście urodził się Żydem i podobnie Budda urodził się w systemie społecznym definiowanym jako hinduizm, Ich religijne nauczanie daleko wykroczyło poza zwykłą reinterpretację systemów religijnych, z których wyszli.
     W ten sam sposób Bahá'u'lláh położył całkowicie nowe duchowe podstawy. Jego pisma są niezależne, a Jego dzieło wykracza poza dokonania religijnego reformatora. Oto, co  napisał historyk Arnold Toynbe w 1959 roku:

     „Wiara bahai jest niezależną religią na równi z islamem, chrześcijaństwem i innymi uznanymi religiami świata. Wiara bahai nie jest odłamem jakiejś innej religii; jest osobnym wyznaniem i ma ten sam status jak inne uznane religie.”

Jak rozprzestrzeniona jest wiara bahai


      Bahá'u'lláh wyjaśnia, że prozelityzm jest nieodpowiednią praktyką w czasach, które sprzyjają duchowej dojrzałości. Każda osoba jest odpowiedzialna za poszukiwanie prawdy dla siebie, a bahaici mogą najlepiej przyczynić się do tego procesu powszechnie udostępniając informacje i stwarzając osobom zainteresowanym możliwości badania Przesłania Bahá'u'lláha .
      Trzy formy działania, które okazały się szczególnie skuteczne, są wspólne bahaickim społecznościom na świecie. Bahaickie zajęcia dla dzieci, które są otwarte dla wszystkich, koncentrują się na rozwoju moralnym w kontekście nauk bahaickich o jedności ludzkości i jedności religii świata. Spotkania modlitewne mają na celu dać uczestnikom, bez względu na to, jaką religię wyznają, możliwość odkrycia własnej wewnętrznej natury i rozpoczęcia praktykowania zdolności duchowych ukrytych w ludzkiej duszy. Kółka studiujących, to małe zebrania poświęcone rozważaniu i badaniu pism Bahá'u'lláha. Poza innymi dobrodziejstwami wszystkie trzy formy działania wyrażają bahaicki pogląd, że tradycyjny podział między „wierzących” i „niewierzących” jest brakiem zrozumienia Boskiego celu i przeszkodą dla ludzkiego postępu. To, czy osoba poszukująca zostanie czy nie zostanie bahaitą jest sprawą indywidualnego sumienia i decyzją, którą inni powinni uszanować.

niedziela, 11 kwietnia 2010

Zadzwoń do nas :) 720 165 969

Wiara Baha'i w Krakowie ma nowy numer telefoniczny! Nie posiadamy żadnego budynku/centrum, zatem spotykamy się w prywatnych mieszkaniach, do których ciężko nieraz dotrzeć. Każdy zainteresowany wzięciem udziału w spotkaniu modlitewnym, święcie, zajęciach dla dzieci/młodzieży lub innym bahaickim wydarzeniu, może teraz bezpośrednio i szybko się z nami skontaktować o dowolnej porze:

720 165 969

Roy Lichtenstein, "Ohh Alright", 1964


UWAGA! Rozmawiamy w języku polskim, angielskim i rosyjskim!

Naw-Ruz 167

W nocy z 20/21. marca obchodziliśmy Naw-Ruz - bahaicki nowy rok. Bab w księdze Bayan podzielił rok na 19 miesięcy po 19 dni, wyznaczając rytm życia wspólnoty. Zorganizowaliśmy dwie uroczystości! W pierwszej w Krakowie uczestniczyło przeszło 30 gości, a w drugiej w Zelczynie aż 55!
(zdjecie zrobione przez Ilmy, troche rozedrgane - jak macie lepsze to dajcie :)))

Ruhi 5Wspólnota krakowska w dniach 2-5. kwietnia 2010 studiowała pisma bahaickie dotyczące wychowywania młodszej młodzieży. Zostaliśmy uświadomieni jak wielki potencjał drzmie w sercach nastolatków! Młodzi ludzie w okresie dojrzewania są obdarzeni niespożytą energią, którą muszą kreatywnie wykorzystać dla ustanowienia trwałego Boskiego pokoju.
Nieocenioną pomoc w tym procesie stanowią zajęcia z grupami młodszej młodzieży,
oferowane przez wspólnotę bahaicką. Inspirowani naukami Baha'u'llaha, współpracujemy z młodzieżą w wieku 12-15 lat, by ozdobić jej kształtujący się charakter najprzedniejszymi wartościami.

"Życie człowieka ma swoją wiosnę, obdarzoną cudowną chwałą. Okres młodości charakteryzuje się siłą i wigorem, i wyróżnia się jako najbardziej wyborny czas ludzkiego życia. Dlatego, powinniście dniem i nocą dążyć abyście, obdarzeni boską siłą, zainspirowani olśniewającymi pobudkami i wspomagani przez Jego Boską moc i niebiańską łaskę oraz wsparcie, mogli stać się ornamentem świata ludzkości"

-- Abdu'l-Baha

Maria Kaczyńska z wizytą w Izraelu

W dn. 23-25 maja 2009 r. Małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska złożyła wizytę w Państwie Izrael, by wziąć udział w uroczystościach z okazji zamknięcia Roku Polskiego.
Podczas wizyty Pani Maria Kaczyńska w towarzystwie Zastępcy Sekretarza Generalnego BAHÁ’Í INTERNATIONAL COMMUNITY p. Anthony’ego Vance’a zwiedziła Ogrody Bahaickie oraz spotkała się z przedstawicielami organizacji „Piast” w Akko.
Więcej:
http://www.prezydent.pl/para-prezydencka/pierwsza-dama/kronika-wydarzen/rok-2009/art,45,maria-kaczynska-z-wizyta-w-izraelu.html


Współczesne oblicze Iranu

22. marca 2010 w Audytorium Maximum UJ została zorganizowana przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Koło Naukowe Iranistyki UJ konferencja naukowa "Współczesne Oblicze Iranu". Bahaici zabrali głos po wygłoszeniu referatu mgr Pauliny Niechciał "Uznane mniejszości religijne w Islamskiej Republice Iranu na przykładzie zaratusztrian". Bahaizm jest w porewolucyjnym Iranie wyznaniem zakazanym. Liczbę jego wyznawców szacuje się na ok. 100 tysięcy, co czyni bahaitów największą nieuznaną mniejszością religijną Iranu. Opowiedzieliśmy o niezliczonych prześladowaniach, niszczeniu cmentarzy i internowaniach, które mają miejsce od 1979. Przypominanie o tych smutnych wydarzeniach jest szczególnie istotne teraz, gdy oczy całego świata bahaickiego są skupione na teherańskim wyroku mającym lada dzień przesądzić los 7 irańskich wyznawców Baha'u'llaha.

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży...
Naszym zamiarem jest służyć ludziom wokół nas oferując bezpłatną służbę, która umożliwi dzieciom znaleźć w sobie najlepsze cechy, takie jak prawdomówność, szacunek czy odpowiedzialność.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...

Zapraszamy na spotkanie modlitewne...
Spotkania refleksji i modlitwy stanowią dla nas inspirację i duchową odnowę. Bahaici na terenie Krakowa i okolic spotykają się, aby się wspólnie modlić, czytać pisma święte, i medytować. Spotkania te otwarte są dla osób wszystkich wyznań. Skontaktuj się z nami, a podamy ci miejsce spotkań blisko ciebie.

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...

Zapraszamy na kursy dla dorosłych...
Jeśli chcesz dołączyć do kameralnej, otwartej grupy aby wspólnie zastanowić się nad tym, jak stać się lepszym i jednocześnie polepszyć stan świata, jaki wpływ na nasz rozwój ma obmowa, kłamstwo czy prawdomówność oraz jak możemy rozwijać własne zdolności dla dobra innych, gorąco zapraszamy.

Wiara Bahá'í w skrócie

W ciągu 150 lat wiara bahai rozwinęła się z nieznanego ruchu na Środkowym Wschodzie w drugą najbardziej rozprzestrzenioną wśród niezależnych religii świata. Obejmując ludzi z ponad 1200 grup etnicznych, rasowych i plemiennych jest ona najprawdopodobniej najbardziej zróżnicowaną zorganizowaną grupą ludzi na planecie. Jej jedność jest wyzwaniem dla panujących teorii o ludzkiej naturze i perspektywach dla naszej wspólnej przyszłości.