poniedziałek, 25 maja 2009

Święto Deklaracji Baba

W sobotę 23 maja obchodziliśmy Święto Deklaracji Baba.

Krakowscy bahaici i  zaproszeni goście uczcili pamięć Ali Mahammada -  Baba czytając Jego wybrane teksty , ozdobione ilustracją muzyczną i wysłuchali historii Jego życia .

Po uroczystości jak zazwyczaj raczyli się  specjałami przygotowanymi przez gospodarzy i przyniesionymi przez innych uczestników.

Po uroczystości dzieci, a mamy ich sporo z przewagą chłopców, brykały w ogrodzie a dorośli wiedli ” długie Polaków rozmowy”, nie tylko z Polakami.

 

Ali Muhammad , Posłaniec Boga , jest autorem pięknych modlitw, z których kilka tutaj przytoczę.

 

 

„Czyż jest inny wybawiciel z trudności niźli Bóg?

Powiedz: Chwała niech będzie Bogu!On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i zachowują Jego przykazania.”

 

 

„Powiedz: Bóg wystarcza wszelkiemu stworzeniu ponad wszystko! I nic w niebie i na ziemi nie wystarcza tylko Bóg .

On sam w sobie jest Wiedzącym , Podtrzymującym, Wszechmocnym!”

 

 

„O Panie! Ty usuwasz wszelkie boleści i oddalasz wszystkie cierpienia. Ty jesteś Tym, który rozprasza wszelki smutek i oswobadza każdego niewolnika. Ty jesteś Odkupicielem każdej duszy.

O Panie! Daj wyzwolenie przez Twoje miłosierdzie  i zalicz mnie do tych sług Twoich, którzy osiągnęli zbawienie.”

 

 

  O mój Boże , mój Panie i mój Mistrzu!

Odłaczylem się od moich bliskich i w Tobie szukałem niezależności od wszystkiego co ziemskie, zawsze gotowy na wszystko, co jest godne pochwały w Twoich oczach. Obdarz mnie łaską , która uczyniłaby mnie zależnym tylko od Ciebie i racz zesłać na mnie dary Twe w obfitości.

Zaprawdę, Ty jesteś Panem łaski bez końca.”

poniedziałek, 11 maja 2009

Druga najbardziej rozpowszechniona religia świata

Bahaici założyli znaczące wspólnoty w liczniejszych krajach i terytoriach niż jakakolwiek niezależna religia poza chrześcijaństwem. Po raz pierwszy podkreśliła ten fakt World Christian Encyclopedia (Światowa Encyklopedia Chrześcijańska) w 1982 roku, która oparła się na pracy ok. 500 naukowców, demografów i statystyków, którzy przeprowadzili pierwsze pełne badania wyznawców religijnych na całym świecie.

     Według Britannica Book of the Year (Rocznik Britannica) na rok 2003 wiara bahai została ustanowiona w 218 suwerennych krajach I terytoriach zależnych. Chrześcijańskie wspólnoty istnieją we wszystkich 238 krajach i terytoriach zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.