poniedziałek, 16 marca 2009

Błogosławione jest miejsce i dom

Błogosławione jest miejsce i dom, i okolica, i miasto, i serce, i góra, i schronienie, i jaskinia, i dolina, i ziemia, i morze, i wyspa, i łąka, gdzie Boga wspominano i głoszono chwałę Jego.
Baha'u'lláh

czwartek, 12 marca 2009

sobota, 7 marca 2009

Co to jest Wiara Bahá’í?

Podstawową zasadą wiary bahá’í jest jedność ludzkości w całej swej różnorodności. Bahaici wywodzą się z różnych środowisk, religii, narodowości, profesji i kultur. Celem wiary bahá’í jest przezwyciężenie wszelkiego rodzaju uprzedzeń i efektywne wspieranie społecznego, duchowego i ekonomicznego rozwoju wszystkich ludzi.